wróć
Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie "Konkursu na Najładniejszą Dekorację Świąteczną na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 2020/2021"

Rozstrzygnięcie "Konkursu na Najładniejszą Dekorację Świąteczną na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 2020/2021"


Konkurs organizowany jest w celu podniesienia atrakcyjności i walorów estetycznych naszej gminy, a w szczególności podkreślenia wyjątkowości i niepowtarzalnego uroku Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Uczestnikami konkursu byli w pierwszej kategorii - sanatoria, zakłady pracy, placówki gastronomiczne oraz handlowe, w drugiej kategorii wzięły udział budynki jednorodzinne i posesje osób fizycznych (nie prowadzące działalności handlowej i gastronomicznej), natomiast kategorią trzecią były balkony oraz okna w budynkach wielorodzinnych.
Oceny dokona Komisja Konkursowa w składzie przedstawicieli: Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miejskiej, Klubu TPSP Koło „PIENINY”, Urzędu Miasta i Gminy oraz Miejskiego Ośrodka Kultury.
Oświetlenie oceniane było w skali punktów od 1 do 10 za ogólne wrażenie estetyczne, różnorodność wykorzystanych elementów dekoracji oraz pomysłowość i oryginalność kompozycji.
Komisja Konkursowa w okresie od 24. 12. 2020 r. do 10. 01. 2021 r. dokonywała oceny dekoracji.
14 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica zebrała się Komisja, w której skład wchodzili: P. Alina Lelito, P. Sylwia Piekarczyk, P. Tomasz Ciesielka, P. Maciej Czaja, P. Eugeniusz Niebylski.
Na przewodniczącego Komisji Konkursowej wybrano Pana Tomasza Ciesielkę.
Zgodnie z Regulaminem „Konkursu na Najładniejszą Dekorację Świąteczną na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 2020/2021” zostały przyznane nagrody.
 I kategoria:
1.    Restauracja u Zosi, ul. Flisacka
2.    Restauracja Przystań Flisak, ul. Główna
 II kategoria:
1.    Helena i Józef Hamerscy, ul. Samorody
2.    Grażyna i Andrzej Wiercioch, ul. Sopotnicka
3.    Wanda Mastalska, ul. Zawodzie
 III kategoria:
1.    Wiesława Kudłacz, os. Połoniny
2.    Adrianna Berszakiewicz, os. Połoniny
3.    Krystyna i Kazimierz Moskalik, os. Połoniny
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica serdecznie gratuluje tegorocznym laureatom konkursu. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną zrezygnowano z uroczystego wręczenia nagród na sesji Rady Miejskiej tak jak miało to miejsce w poprzednich latach. Nagrody zostały przekazane laureatom przez pracowników urzędu w dniach 10-11 lutego br.


Wszyscy laureaci „Konkursu na Najładniejszą Dekorację Świąteczną na terenie Miasta i Gminy Szczawnica 2020/2021” wyrazili zgodę na publikację swoich danych.

 

GALERIA