wróć
Konkurs plastyczny/literacki

Konkurs plastyczny/literacki "Wokół małopolskich lasów - Myśliwy to najlepszy ekolog"

Celem konkursu jest:
1. Rozwijanie zainteresowania środowiskiem  naturalnym, a w szczególności lasem i jego mieszkańcami wśród dzieci i młodzieży,
2. Pielęgnowanie i utrwalanie szacunku dla polskiej przyrody,
3. Popularyzacja wiedzy i świadomości ekologicznej,
4. Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych powiatu nowosądeckiego,
5. Motywowanie uczniów do rozwijania pasji przyrodniczych,
6. Kształtowanie wrażliwości ekologicznejopartej na wiedzy,
7. Zaangażowanie nauczycieliidzieci w propagowanie właściwych postaw związanych z ochroną przyrody i szacunkiemdla pracy myśliwych.

Regulamin konkursu.pdf