Przejdź do stopki

Planowanie nowego połączenia Szczawnica - Jazowsko

Planowanie nowego połączenia Szczawnica - Jazowsko

Treść

W dniu 18 maja br., odbyła się wideokonferencja na której został poruszony temat budowy drogi Szczawnica - Jazowsko. W wideokonferencji uczestniczyli Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Starosta Powiatu Nowotarskiego, Starosta Powiatu Sądeckiego, Dyrektor ZDW w Krakowie, Dyrektor PZD w Nowym Targu, Wójt Gminy Łącko oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica. Na konferencji poinformowano, iż do końca 2022 r. planowane jest opracowanie Studium. Do współpracy zaproszone zostały: Miasto i Gmina Szczawnica, Gmina Łącko, Powiat Nowotarski oraz Powiat Nowosądecki. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Gmin Szczawnica i Łącko. Celem budowy połączenia Szczawnica - Jazowsko jest poprawa dostępności do Miasta i Gminy Szczawnica z kierunku północno - wschodniego. Połączenie to pozwoli na rozproszenie ruchu dojazdowego i wyjazdowego w dwóch kierunkach; połączenie umożliwi alternatywny dojazd do atrakcji turystycznych zlokalizowanych w Jaworkach i Szlachtowej. Nowa droga objęłaby odcinek o długości ok. 15 km. Realizacja nowej trasy wymagałaby rozbudowy/przebudowy  istniejącego układu drogowego, a także budowę nowych odcinków dróg, w tym obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Na podsumowaniu wideokonferencji, każdy z uczestników wyraził swoje zdanie nt. budowy nowej trasy. Zdania były podzielone, niektórzy uczestnicy wyrazili aprobatę dla tego pomysłu natomiast inni przedstawili swoje obawy w związku z budową nowego połączenia.