wróć
Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczawnicy

Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczawnicy

Od 1 czerwca 2021 r. Urząd wznawia bezpośrednią obsługę interesantów.

W trakcie wizyty w Urzędzie interesanci są zobowiązani do:

  • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz na prośbę pracownika Urzędu odkrycia ust i nosa w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, z wyłączeniem dziecka do ukończenia 5. roku życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji,
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.