wróć
Piknik Ekologiczny

Piknik Ekologiczny

9 czerwca br., przy Dolnej Stacji PKL w Szczawnicy odbył się Piknik Ekologiczny dla dzieci ze szkół położonych na obszarze, który obejmuje Stowarzyszenie LGD Gorce-Pieniny.
Wszyscy uczestnicy otrzymali prezenty oraz nagrody zasponsorowane przez Stowarzyszenie LGD Gorce - Pieniny oraz Miasto i Gminę Szczawnica. Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ufundował dla dzieci biorących udział w pikniku ekologicznym bony do wykorzystania w lodziarni.
Piknik ekologiczny realizowany w ramach projektu "eko WZMACNIACZ" współfinansowany z EFRROW objętego PROW 2014-2020.

GALERIA