wróć
Szczawnicka Amatorska Liga Siatkówki 2021/2022

Szczawnicka Amatorska Liga Siatkówki 2021/2022

REGULAMIN SZCZAWNICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI

I. Organizator rozgrywek:
• Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

II. Cel rozgrywek:
• popularyzacja siatkówki ,
• integracja amatorów tej dyscypliny w mieście i gminie Szczawnica oraz regionie pienińskim.

III. Miejsca i terminy rozgrywania spotkań:
zgłoszenie drużyny należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica,
ul. Szalaya 103 (pokój nr 110, II piętro) w formie pisemnej do dnia 3 grudnia 2021 r. – na formularzu dostępnym na stronie www.szczawnica.pl
• mecze rozgrywane będą w piątki od godz. 19.00 oraz w soboty od godz. 16.00,
• mecze rozgrywane będą na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy, ul. Główna 12.

Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia terminarza oraz godzin rozgrywanych spotkań.

IV. Warunki przystąpienia do rozgrywek – uczestnicy:
1. Uczestnikami mogą być wyłącznie amatorzy zrzeszeni (drużyny amatorskie) i nie zrzeszeni mieszkańcy miasta i gminy Szczawnica oraz gmin pienińskich.
2. W skład drużyny mogą wchodzić maksymalnie trzej zawodnicy uczestniczący
w zorganizowanych ligach na terenie powiatu.
3. W skład drużyny obligatoryjnie musi wchodzić jedna kobieta.
4. Na liście zgłoszeniowej każdej drużyny musi znajdować się, co najmniej 6 zawodników.
5. Stwierdzenie nieprawidłowości w zgłoszeniu dyskwalifikuje drużynę.
6. Drużyny i zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i cywilnej, w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu, biorących udział w rozgrywkach zawodników.

V. Obowiązki drużyn i zawodników:
1. Obowiązki Drużyn:
-drużyna może liczyć maksymalnie 10 zawodników,
-zawodnik może występować tylko w jednym zespole,
-drużyna musi posiadać kierownika (kapitana) drużyny, który jest jej reprezentantem  
w sprawach organizacyjnych,
-zawodnicy zobowiązani są do posiadania strojów sportowych oraz obuwia sportowego
o jasnej podeszwie (halowe),
2. Obowiązki zawodnika:
-każdy zawodnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i terminarzem rozgrywek. Nieznajomość ich nie będzie traktowana, jako wytłumaczenie.
-każdy z zawodników winien posiadać dokument potwierdzający jego tożsamość i okazać go organizatorowi na każde jego wezwanie oraz okazać kapitanowi drużyny przeciwnej na jego prośbę,
-każdy uczestnik przystępując do rozgrywek podpisuje formularz zgłoszeniowy, i tym samym wyraża zgodę na warunki zawarte w regulaminie,
- zawodnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność i podpisują stosowne oświadczenie,
-zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zezwolenie rodziców lub opiekunów prawnych,
3. Obowiązki trenera, kapitana lub kierownika drużyny:
-5 minut przed rozpoczęciem spotkania trener, kierownik lub kapitan drużyny zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności wpisu do protokołu i podpisania go po zakończeniu spotkania w obecności sędziego,
-przerwę na żądanie zgłasza trener, kierownik lub kapitan drużyny sędziemu głównemu odpowiednim gestem lub słowem

VI. Sędziowie:
1. Każde spotkanie w ramach turnieju sędziować będą sędziowie boiskowi.
2. Jeden z sędziów obsługuje tablicę z punktacją i zapisuje protokół spotkania.
3. Sędzia spotkania podpisuje po jego zakończeniu protokół z meczu w obecności kapitanów drużyn.
VII. Prawa drużyn i zawodników:
1. W sytuacjach spornych tylko kapitan ma prawo interpretacji decyzji sędziego.

VIII. Weryfikacja:
1. Weryfikacje zawodników przeprowadza organizator, na podstawie protokołów spotkań.
2. Zawody rozgrywane są systemem każdy z każdym, w dwóch turach, turze pierwszej i turze drugiej rewanżowej.
3. Ocena gry o mistrzostwo jest następująca:
•    Rozgrywki przeprowadzane są zgodnie z aktualnymi przepisami PZPS.
•    Punktacja: za wygraną 2:0 drużyna wygrywająca zdobywa 3  pkt. przegrywająca
0 pkt., za wygraną 2:1 wygrywająca zdobywa 2 pkt. a przegrywająca 1 pkt. Za oddanie meczu walkowerem 0 pkt.
4. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu decyduje bilans zdobytych małych punktów:
5. Zawody zostaną zweryfikowane, jako walkower, gdy:
• drużyna z własnej winy nie stawiła się na spotkanie, lub spóźni się więcej niż 15 minut,
• drużyna stawi się do spotkania z ilością zawodników mniejszą niż 5 osób,
• drużyna schodzi z boiska, bądź na boisku zostaje mniej niż 5 zawodników,
• w drużynie wystąpił zawodnik nie uprawniony do rozgrywek.
6.W sytuacji, gdy zgłosi się dużo zespołów rozgrywki zostaną przeprowadzone w 2 grupach, do których drużyny zostaną przydzielone drogą losowania. Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy rozegrają mecze półfinałowe w systemie 1A-2B oraz 2A-1B. Zwycięzcy tych spotkań rozegrają mecz finałowy a przegrani zgrają mecz o trzecie miejsce.

IX. Terminarz:
1. Zawody rozgrywane są według  terminarza. Terminarz zostanie opublikowany na stronie www.szczawnica.pl
2. Mecze nie mogą być przekładane chyba, że wystąpią ważne przyczyny lub termin meczu zostanie zmieniony przez Organizatora. W takim przypadku zostanie ustalony nowy termin
i podany do akceptacji obu kapitanów drużyn, których mecz został przesunięty.

X. Nagrody:
1. Pucharami uhonorowane zostaną drużyny, które zajmą 3 pierwsze lokaty w klasyfikacji końcowej.
2. Za zajęcie miejsca I, II i III Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ufunduje nagrody rzeczowe związane ze sportem do wysokości:
•    I miejsce – 500,00 zł
•    II miejsce – 300,00 zł
•    III miejsce – 200,00 zł
3. Pamiątkowe dyplomy otrzymują wszystkie drużyny.

XI. Przepisy gry:
1. Spotkania rozgrywane będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę zatwierdzonymi przez Polski Związek Piłki Siatkowej, z przedstawionymi w niniejszym regulaminie zmianami
i uzupełnieniami
2. Każdej drużynie przysługują 2 przerwy na żądanie w każdym secie (nie ma innych przerw w setach).
3. Przerwa między setami trwa maksymalnie 3 minuty.
4. Zmiany zgodnie z przepisami PZPS – 6 zmian w secie – powrotnych.
5. Na ławce podczas meczu, jak i przed spotkaniem mogą znajdować się tylko osoby wpisane do protokołu.
6. W trakcie trwania rozgrywek obowiązuje zasada „fair-play”.

XII. Zasady finansowania:
-koszty przejazdu, ubezpieczenia i inne organizacyjne pokrywają zainteresowane drużyny,
-opłata startowa wynosi 15,00 zł od każdego zgłoszonego zawodnika /wpisowe przeznaczone zostanie na pokrycie kosztów wynajęcia sali sportowej/.
Kapitan zespołu zobowiązany jest uregulować należność z tytułu opłat startowych przed rozpoczęciem pierwszego meczu.
Opłaty startowe należy regulować wpłacając określoną kwotę w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, pokój nr 110, piętro I.
- koszty organizacyjne turnieju /m.in. sędzia, nagrody/ pokrywa Organizator.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Tagi

GALERIA