Przejdź do stopki

Zaprogramujmy swoją drogę do sukcesu - Realizacja zajęć edukacyjnych

Zaprogramujmy swoją drogę do sukcesu - Realizacja zajęć edukacyjnych

Treść

Uczniowie ze szczawnicki szkół zakończyli realizację zajęć w ramach mikroprojektu „Zaprogramujmy swoją drogę do sukcesu - program współpracy transgranicznej Polsko –Słowackiej”. Od września do listopada 2021 zrealizowano łącznie 450 godzin zajęć, każdy z uczniów biorących udział w projekcie zrealizował 15 godzin zajęć, łącznie w projekcie wzięło udział 309 uczniów. Poniżej kilka zdjęcia z realizacji projektu.
Mikroprojekt realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, budżet projektu 56 900,08 € w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 42 322,27 €, Współfinansowanie krajowe 14.577,81 €.