Przejdź do stopki

Gminny punkt konsultacyjno - informacyjny programu "Czyste powietrze"

Treść

Gminny punkt konsultacyjno - informacyjny programu "Czyste powietrze"

Budynek Urzędu Miasta ul. Szalaya 103 pokój 201 tel 18 262 22 03 w. 18Godziny urzędowania:

Poniedziałek: od 14.00 do 17.00

wtorek: od 8.00 do 12.00

środa: dzień wewnętrzny

czwartek: od 8.00 do 12.00

piątek: od 8.00 do 12.00

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania.

strona programu: https://czystepowietrze.gov.pl/

Wymagana dokumentacja: https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja-do-02012023

Zmiany Czyste Powietrze od 3.01.2023: https://docs.google.com/document/d/1Qr8AOeP8IMPt_iICMXlfx-xELTqn_avzCJj1DhBLNFo/edit#heading=h.vh5tkxyr7dau

 

Korzyści wynikające z Programu Czyste Powietrze: https://www.czyste-powietrze.org/program-korzysci/

 

I Kwartał 2024

Liczba złożonych wniosków 227

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji  1 520 996,18 zł
liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 89

 

IV Kwartał 2023

Liczba złożonych wniosków 190

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji  1 310 384,18 zł
liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 83

III Kwartał 2023

Liczba złożonych wniosków 176

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji  1 218 155,68 zł
liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 77

II kwartał 2023

Liczba złożonych wniosków: 155

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:  1 038 550,78 zł
liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 64

I kwartał 2023

Liczba złożonych wniosków: 137

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:  698 849,59 zł
liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 43

 

IV kwartał 2022

Liczba złożonych wniosków: 126

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 436 520,90 zł

liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 27
 

III kwartał 2022:

Liczba złożonych wniosków: 118

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 305403,05 zł

 

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami. Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy. Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą.

Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:
− Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej,
− Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
− REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
− Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT) – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w internecie.