wróć

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego

Badania ankietowe realizowane w województwie małopolskim
Dziękujemy za Państwa udział w badaniach ankietowych!
Dzięki Państwu wiemy
•jaki jest poziom dochodów gospodarstw domowych,
•jakie jest spożycie produktów żywnościowych,
•jakie zmiany zachodzą na rynku pracy,
•jakie są cele podróży Polaków,
•jakie są warunki życia w Polsce,
•jak wykorzystywane są nowe technologie informatyczne.
Tajemnica statystyczna
Informacje przekazane ankieterom są objęte tajemnicą statystyczną. Zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz.
Wybrane badania
•Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD)
•Badanie kondycji gospodarstw domowych (KGD)
•Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)
•Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ)
•Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)
•Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych (SSI-10)
•Badanie cen konsumpcyjnych i środków produkcji rolniczej (C02)
Więcej informacji
Wydział Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Krakowie
Telefony: +48 695 256 281, +48 532 459 441, +48 12 656 30 32
Infolinia: +48 22 279 99 99
Główny Urząd Statystyczny www.stat.gov.pl

Tagi

GALERIA