Przejdź do stopki

Pomoc Ukrainie - Miasto i Gmina Szczawnica

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica udostępnia podstawowe informacje, dla osób które chcą pomóc uchodźcom z Ukrainy oraz potrzebującym na Ukrainie.

 

SPECJALNA INFOLINIA WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce 122102002 info.spec@muw.pl

 

ZGŁOSZENIA W SPRAWIE BAZY NOCLEGOWEJ DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY ukraina@muw.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica w pokoju 110 albo telefonicznie pod numerem 18 262 22 03 w. 32

Osoby deklarujące chęć udostępnienia lokali dla potrzeb uchodźców z Ukrainy mogą zgłaszać swoje dane w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica w pokoju 110 albo telefonicznie pod numerem 18 262 22 03 w. 32

Urząd Gminy zbiera dane i przekazuje do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuje dane Wojewodzie Małopolskiemu.
Zgłoszenie lokalu w bazie na stronie pomagamukrainie.gov.pl nie wyklucza zgłoszenia do
bazy Wojewody Małopolskiego.
Kierowanie i koordynacja rozmieszczenia uchodźców z Ukrainy jest prowadzona przezWojewodę Małopolskiego.

JEŚLI MASZ: AUTOBUS, BUS, SAMOCHÓD CIĘŻAROWY i chcesz zgłosić swój wolontariat do pomocy przy transporcie darów z Małopolski lub nieodpłatnie przewieźć uchodźców z granicy z Ukrainą, napisz do nas: transport.ukraina@muw.pl