Przejdź do stopki

Podpisanie umowy - projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Treść

W dniu 29.04.2022 podpisana została umowa o numerze 4960/3/2022 dotycząca realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Miastem i Gminą Szczawnica. Wysokość dofinansowania zgodnie z umową wynosi 214 350 zł.

 

Pozyskane dofinansowanie pozwoli na rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy, wpływając na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz jakości wykonywania usług publicznych świadczonych na drodze teleinformatycznej.

 

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" nr POPC.05.01.00-00-0001.21-00.