Przejdź do stopki

Ruszają nabory wniosków w LGD Gorce-Pieniny

Ruszają nabory wniosków w LGD Gorce-Pieniny

Treść

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
 
działająca na terenie gmin: Czorsztyn, Krościenko n/D, Ochotnica Dolna, Szczawnica

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 5 września 2022r. do 19 września 2022r. bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny” w Krościenku nad Dunajcem ul. Rynek 32, w godz. od 9.00 do 14.00 na operacje z zakresu:

Numer naboru

4/2022

5/2022

Zakres naboru

rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych

Przedsięwzięcie

1.1.1 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD

1.1.4 Podejmowanie działalności gospodarczej

Wskaźniki

Wskaźniki produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i/lub kulturowej

Wskaźniki produktu: Liczba zadań marketingowych

Wysokość pomocy przyznanej na jedną operację

od 50 000 zł

do 100 000 zł

od 50 000 zł

do 124 400 zł

Poziom dofinasowania:

do 63,63%  kosztów kwalifikowalnych dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

 

do 95% kosztów kwalifikowalnych dla innych

 

do 63,63%  kosztów kwalifikowalnych dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych

 

do 95% kosztów kwalifikowalnych dla innych

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru

100 000,00 EUR

(400 000,00 zł)

34 772,88 EUR

(139 091,52 zł)

Rodzaj beneficjenta

Osoba fizyczna , osoby prawne, JSFP

Osoba fizyczna , osoby prawne, JSFP

Wsparcie udzielane jest

w formie refundacji

w formie refundacji

Ogłoszenie i dokumenty do pobrania

http://www.leadergorce-pieniny.pl/ogloszenie-o-naborze-4-2022-infrastruktura-turystyczna-rekreacyjna-i-lub-kulturowa-wykorzystujaca-zasoby-obszaru-lgd.html

http://www.leadergorce-pieniny.pl/ogloszenie-o-naborze-5-2022-spojne-dzialania-marketingowe-na-rzecz-regionu.html

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Gorce-Pieniny” pod numerem  tel. 789 304 706 lub mailem biuro@leadergorce-pieniny.pl pn.-pt. w godz. od 9.00 do 13.00