wróć
Informacja dla właścicieli hoteli, pensjonatów, sanatoriów, pokoi gościnnych, kwater prywatnych, miejsc noclegowych, pól namiotowych i innych, świadczących usługi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

Informacja dla właścicieli hoteli, pensjonatów, sanatoriów, pokoi gościnnych, kwater prywatnych, miejsc noclegowych, pól namiotowych i innych, świadczących usługi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

Informacja dla właścicieli hoteli, pensjonatów, sanatoriów, pokoi gościnnych, kwater prywatnych, miejsc noclegowych, pól namiotowych i innych, świadczących usługi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

 

Urząd Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że w  dniu 30 listopada 2022r. Rada Miejska w Szczawnicy podjęła uchwały w sprawie nowelizacji stawek opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty miejscowej.

Na podstawie art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022r. Nr 1452) Rada Miejska w Szczawnicy Uchwałą Nr LIII/390/2022 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie opłaty uzdrowiskowej oraz Uchwałą Nr LIII/391/2022 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie opłaty miejscowej, nałożyła na wszystkie osoby świadczące usługi w zakresie zakwaterowania obowiązek prowadzenia inkasa opłaty uzdrowiskowej oraz miejscowej, ustalając równocześnie wynagrodzenie z tytułu poboru tej opłaty w wysokości 5% zainkasowanych kwot.

 

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują nowe stawki opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty miejscowej:

- Opłatę uzdrowiskową należy pobierać (w miejscowości Szczawnica) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowości Szczawnica w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w wysokości 4,00 zł od osoby, za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

- Opłatę miejscową należy pobierać (w miejscowościach Szlachtowa, Jaworki) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w miejscowości Szczawnica w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w wysokości 2,80 zł od osoby, za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Wpłat należy dokonywać do 5-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę uzdrowiskową lub opłatę miejscową do kasy UMiG Szczawnica lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica Nr 89 1020 2892 0000 5202 0825 8305

 

Opłata miejscowa jest pobierana na podstawie kwitariusza przychodowego, który bezpłatnie można pobrać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica. Kwitariusz jako druk ścisłego zarachowania po jego zakończeniu i rozliczeniu podlega wymianie na nowy.

 

Przypominamy, że rzetelne inkaso opłaty uzdrowiskowej leży w interesie wszystkich mieszkańców Szczawnicy, bowiem dochody z tej opłaty mogą być przeznaczane wyłącznie na budowę i utrzymanie infrastruktury uzdrowiskowej (utrzymanie zieleni, sprzątanie śmieci, oświetlenie uliczne, tworzenie i ulepszanie infrastruktury), co bezpośrednio wpływa na podniesienie atrakcyjności turystycznej Szczawnicy oraz sprawia, że koszty tych prac nie są pokrywane z podatków lokalnych płaconych przez mieszkańców. Należy również podkreślić, że Miasto i Gmina Szczawnica otrzymuje z budżetu państwa dotację uzdrowiskową w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy, co dodatkowo odciąża budżet gminy w wymienionym wyżej zakresie.

Tagi