Przejdź do stopki

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości

Treść

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”

działająca na terenie gmin:

Czorsztyn, Krościenko n/D, Ochotnica Dolna, Szczawnica

 

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje

z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

oraz

z zakresu: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 10 stycznia 2023 do 23 stycznia 2023r.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę www

NABÓR 1/2023 - WYKORZYSTANIE DO ROZWOJU TURYSTYKI ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I/LUB NATURALNEGO OBSZARU LGD

http://www.leadergorce-pieniny.pl/ogloszenie-o-naborze-1-2023-wykorzystanie-do-rozwoju-turystyki-zasobow-dziedzictwa-kulturowego-i-lub-naturalnego-obszaru-lgd.html

NABÓR 2/2023 - PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

http://www.leadergorce-pieniny.pl/ogloszenie-o-naborze-2-2023-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej.html

 

 

Ogłoszenie o naborze 1_2_2023 (.pdf)