Przejdź do stopki

Otwarte Mistrzostwa Ośrodka Sportowego Pieniny

Otwarte Mistrzostwa Ośrodka Sportowego Pieniny

Treść

REGULAMIN

Otwartych Mistrzostw Ośrodka Sportowego Pieniny

w Narciarstwie Alpejskim

organizowanych

Pod Patronatem BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA

 

      Sędzia Główny – Lucjan Malinowski

      Kierownik Techniczny  – Ryszard Barnaś

                                                                                                                                                                          1.Cel

1. Cel imprezy:- popularyzacja   narciarstwa alpejskiego wśród dzieci jako formy

aktywnego wypoczynku 

 

2. Organizator: - Urząd Miasta i Gminy Szczawnica, Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ,

Arena Narciarska Jaworki ,Grupa Podhalańska GOPR – Sekcja Operacyjna Szczawnica

 

3. Data: - 3 marca 2023 r.

 

4. Miejsce : -Arena Narciarska w Jaworkach

 

5. Uczestnicy:-Szkoły  zgłaszają dowolną liczbę zawodników

 

Zawodnicy startują w grupach:

 

Igrzyska Dzieci:

z podziałem na grupy:

 gr. I – dziewczęta przedszkolaki   / rocznik 2016 i młodsi /

gr II – chłopcy przedszkolaki       / rocznik 2016 i młodsi /

gr. III- dziewczęta   klasy I – II    / rocznik 2015 i 2014 /

gr. IV  -  chłopcy     klasy I – II  / rocznik 2015 i 2014/

gr. V -  dziewczęta  klasy III – IV / rocznik 2013– 2012 /

gr. VI-  chłopcy       klasy III – IV / rocznik 2013– 2012 /

gr. VII –dziewczęta  klasy V – VI /rocznik 2011 -2010/

gr. VIII – chłopcy    klasy V – VI / rocznik 2011 – 2010/

 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej:

z podziałem na grupy

gr. I  -   dziewczęta klasy VII - VIII  /rocznik 2009 – 2008/

gr. II -   chłopcy klasy VII - VIII     /rocznik 2009 – 2008/

6. Program zawodów:

                            -     program zawodów obejmuje dwa przejazdy z których lepszy będzie liczony do                                                 ostatecznej klasyfikacji

/ organizator zastrzega sobie prawo zmiany programu zawodów dotyczącego

liczby przejazdów. .W przypadku dużej liczby startujących zawodników,                                                        

bądź złych warunków atmosferycznych ,przeprowadzony zostanie jeden

przejazd/

  • czas mierzony elektronicznie
  • zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach
  • godz.  9.00 – przyjazd ekip do Jaworek
  • godz.9.00-9.45 - weryfikacja list startowych i odbiór numerów
  • godz.10.00 start wg kolejności  na przemian dziewczęta ,chłopcy od najmłodszej do najstarszej grupy wiekowej

                       

 

7. Punktacja indywidualna : - według osiągniętych czasów

 

8. Punktacja drużynowa : - nie będzie prowadzona punktacja drużynowa

 

9. Nagrody: - za zajęcie trzech pierwszych miejsc  indywidualnie – statuetki, za miejsca I – VI dyplomy

 

10. Zgłoszenia: zgłoszenia do zawodów elektronicznie systemem SRS . W zgłoszeniu do Igrzysk Dzieci  zachowujemy kolejność : najpierw dzieci z  klas I – II  następnie klas III - IV  oraz V – VI

/podajemy również rok urodzenia /  

 

 ZGŁOSZENIA DO GRUPY PRZEDSZKOLAKÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIU ZAWODÓW , NA GODZINĘ PRZED STARTEM.

RODZICE ZGŁASZAJĄCY DZIECKO PODPISUJĄ OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA START DZIECKA I OPIEKĘ NAD NIM PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW

 

Uwaga:- koszty przejazdu na zawody oraz koszty związane z korzystaniem z wyciągów,

szkoły pokrywają we własnym zakresie

- organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia startujących

                                                                                                                       Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora

Wszystkie wątpliwości wyjaśnia koordynator sportu PCK Nowy Targ Józef Dyda tel . 695 770 643 lub 608 087 105