Przejdź do stopki

Konkursu na najpiękniejsze ukwiecenie posesji prywatnych przy budynkach jednorodzinnych na terenie miasta i gminy Szczawnica w roku 2023

Treść

REGULAMIN

KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZE UKWIECENIE POSESJI PRYWATNYCH
PRZY BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH NA TERENIE
MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W ROKU 2023

1. Cel: zadbane posesje, ogródki, balkony, to estetyczny i kolorowy wizerunek naszego miasta

2. Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

3. Uczestnicy:

I kategoria :

- prywatne posesje przy budynkach jednorodzinnych,

II kategoria :

- balkony w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych

zgłaszane indywidualnie przez właścicieli bądź przez przedstawicieli Rady Miejskiej do przedstawiciela UMiG Pani Jolanty Poręba nr tel: 18 262 2203 wew. 29 w terminie do dnia 15.06.2023 r.

Zgłoszenia można dokonywać również poprzez przesłanie fotografii posesji na adres e-mail: geodezja@szczawnica.pl

4. Ocena wyników :
Oceny dokona Komisja Konkursowa w składzie :
• dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej,
• przedstawiciel Klubu TPSP Koło „PIENINY”,
• dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy,
• przedstawiciel Centrum Kultury , Sportu i Promocji.

5. Skala ocen : od 1-10 punktów za:
• dobór i różnorodność kwiatów, krzewów i drzew
• ilość kwiatów
• pomysłowość

6. Termin rozstrzygnięcia : Komisja Konkursowa w okresie od 16.06.2023 r. do 30.09.2023 r. dokonywać będzie oceny posesji, a ustalenie wyników nastąpi w terminie do 15 października 2023 r.

7. Nagrody :

I kategoria:

- prywatne posesje przy budynkach jednorodzinnych

I miejsce 1.500,00 zł

II miejsce 800,00 zł

III miejsce 500,00 zł

II kategoria:

- balkony w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych

I miejsce 1.000,00 zł

II miejsce 600,00 zł

III miejsce 400,00 zł

 

8. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi na Sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy w IV kwartale 2023 r.
w zależności od terminu sesji.

9. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.

10. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z Organizatorem niniejszego konkursu.

11. Interpretacje niniejszego regulaminu należą wyłącznie do Organizatora.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Grzegorz Niezgoda