Przejdź do stopki

Zawiadomienie o zamknięciu drogi - ul. Czarna Woda

Treść

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi  drogi gminnej ul. Czarna Woda w Jaworkach w imieniu Wykonawcy robót zawiadamiam, żemodernizowany odcinek ul. Czarna Woda – od tartaku do szlabanu nadleśnictwa będzie całkowicie Zamknięty - wyłączony z ruchu kołowego

Dnia 15,18,19.09 br. w godz. od 730do 1900

Układanie nawierzchni bitumicznej  w-wa ścieralna pierwszy odcinek od szlabanu nadleśnictwaw kierunku Szczawnicy na długości około 600 m dziennie końcowy odcinek do tartaku

Proszę właścicieli pojazdów o pozostawienie samochodów poza obrębem modernizowanej drogi

Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych lub innych nie możliwych do przewidzenia okoliczności.

Za wszelkie utrudnienia przepraszam Mieszkańców i użytkowników ruchu drogowego.