Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2020 roku - Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania ...

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica
z dnia 10 kwietnia 2020 roku


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Sołectwo Jaworki: ul. Biała Woda, Czarna Woda, Kościelna, Pod Homolami, Zaskalskie Remiza OSP, Jaworki ul. Czarna Woda 2, 34-460 Szczawnica
2 Sołectwo Szlachtowa: ul. Berech, Cieśliska, Jana Pawła II, Kąty, Lipowa, Łemkowska, Sielska, Słona Młaka, Wspólna

Szkoła Podstawowa Nr 3, Szlachtowa ul. Jana Pawła II 25, 34-460 Szczawnica

 znak

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Miasto Szczawnica: ul. Brzeg, Gabańka, Kunie, Maćka zza Ławy, Niterbarg, Partyzantów, Samorody, Sopotnicka, Staszowa, Szlachtowska

Remiza OSP, ul. Szalaya 84, 34-460 Szczawnica

4 Miasto Szczawnica: ul. Główna do nr 30, Języki, Kowalczyk, Park Dolny, Park Górny, Plac Dietla, Szalaya, Jana Wiktora, Zdrojowa, Zawodzie

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Główna 12, 34-460 Szczawnica

 znak

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5 Miasto Szczawnica: al. 1 Maja, ul. Bereśnik, Połoniny, św. Krzyża, Osiedla: Dwudziestolecia, Połoniny Budynek dawnego zakładu fryzjerskiego, Osiedle Dwudziestolecia 1, 34-460 Szczawnica
6 Miasto Szczawnica: al. Parkowa, ul. Flisacka, Groń, Główna od nr 31 do końca, Kwiatowa, Nad Grajcarkiem, Ogrodowa, Pienińska, Pod Sadami, Skotnicka, Słoneczna, Średniak, Widok, Wygon, Zielona, Zyblikiewicza

Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Główna 116, 34-460 Szczawnica

 znak

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
b) całkowitej niezdolności do pracy,
c) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
a także wyborcy о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub 3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa  w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239  i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II najpóźniej do dnia 27 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 maja 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica najpóźniej do dnia 4 maja 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 10 maja 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica

Grzegorz NIEZGODA

 

Obwieszczenie do pobrania (.docx)

 

Tagi