Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 14.05.2020

PORZĄDEK OBARD
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szczawnicy,
w dniu 14 maja 2020 roku, godzina 12:00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza sprawozdań finansowych za rok 2019:
a) Miejskiej Biblioteki Publicznej,
b) Miejskiego Ośrodka Kultury
4. Analiza ”Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczawnica za 2019 rok”.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi