Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 14.05.2020

PORZĄDEK OBARD
posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szczawnicy,
w dniu 14 maja 2020 roku, godzina 9:00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie skarg przekazanych do rozpatrzenia przez Komisję.
4. Rozpatrzenie petycji skierowanych do Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi