Posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, 25.05.2020

Posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, 25.05.2020

PORZĄDEK OBRAD
posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu oraz Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, 25 maja 2020 roku, godzina 15:00, Urząd Miasta i Gminy Szczawnica.

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Tematy geodezyjne.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica. (druk nr 145)
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej po działce stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica. (druk nr 146)
6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym. (druk nr 147)
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.(druk nr 148)
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta     i Gminy Szczawnica na rok 2020.  (druk nr 149)
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.  (druk nr 150)
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.     

Ze względu na obowiązujące ograniczenia związane z pandemią, posiedzenie Komisji odbędzie się bez udziału osób z zewnątrz.

 

Tagi