XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej 28.05.2020

XXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej 28.05.2020

RADA  MIEJSKA
W SZCZAWNICY
zaprasza Mieszkańców Szczawnicy na
XXII zwyczajną sesję Rady Miejskiej.

Sesja odbędzie się 28 maja 2020 roku, o godzinie 15:00, w systemie online.

                                                                                                                          
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: z XVIII zwyczajnej sesji oraz XIX, XX i XXI nadzwyczajnych sesji bez odczytania.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od XVIII zwyczajnej sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od XVIII zwyczajnej sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej po działce stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2020.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta  i Gminy Szczawnica.  
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia petycji nr 1/2020
b) rozpatrzenia petycji nr 2/2020
c) rozpatrzenia petycji nr 4/2020
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozstrzygnięcia skargi z dnia 11 lutego 2020 roku,
b) rozstrzygnięcia skargi z dnia 21 lutego 2020 roku,
c) rozstrzygnięcia skargi z dnia 27 lutego 2020 roku,
d) rozstrzygnięcia skargi z dnia 3 marca 2020 roku,
e) rozstrzygnięcia skargi z dnia 3 marca 2020 roku,
f) rozstrzygnięcia skargi z dnia 13 kwietnia 2020 roku,
g) rozstrzygnięcia skargi z dnia 20 kwietnia 2020 roku,
h) rozstrzygnięcia skargi z dnia 24 kwietnia 2020 roku.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
17. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja

 

Tagi