Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Szczawnica, 1 września 2020 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 01 września 2020 r. do 21 września 2020 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

I. sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

1. nieruchomość składającą się z działek ewid. nr 218/7 i 210/2 o powierzchni ogólnej 0.0801 ha położoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda

2. nieruchomość składającą się z działek ewid. nr 218/8, 219/3 i 210/3 o powierzchni ogólnej 0.0800 ha położoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda

3. nieruchomość składającą się z działek ewid. nr 218/9, 219/4 o powierzchni ogólnej 0.0858 ha położoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda