Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 17.12.2020

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 17.12.2020

Porządek obrad
posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w dniu 17 grudnia 2020 roku, godzina 15:00, w systemie zdalnym.

 

1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Omówienie Projektu budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na 2021 rok.
3. Opracowanie propozycji planu pracy Komisji na rok 2021.
4. Przyjęcie protokołu pokontrolnego.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.