Posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych 14.12.2020 r.

Posiedzenie Komisji Edukacji i Spraw Społecznych 14.12.2020 r.

Porządek obrad
posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, w dniu 14 grudnia 2020 roku, godzina 10:00, w systemie zdalnym.

 

1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Omówienie Projektu budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na 2021 rok.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
4. Zakończenie posiedzenia.