Przejdź do stopki

XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej 30.12.2020

XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej 30.12.2020

Treść

Rada Miejska w Szczawnicy informuje Mieszkańców Szczawnicy, że 30 grudnia 2020 r, o godz. 14:50 odbędzie się XXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII zwyczajnej sesji bez odczytania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Szczawnica na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Nowy Sącz części zadania w zakresie udzielania świadczeń na rzecz osób zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2021 – 2025”.
7. Podjęcie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021.
a. wystąpienie Burmistrza,
b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c. dyskusja,
d. podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
9. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12.  Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja

 

Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, sesja odbędzie się w trybie zdalnym – online.
Tematy i sprawy kierowane do Rady Miejskiej można zgłaszać na bieżąco, bezpośrednio do radnych lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.