Przejdź do stopki

XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy

Treść

RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY
informuje Mieszkańców Szczawnicy, że

w dniu 1 lutego 2020 r, o godz. 16:00 odbędzie się
 XXX zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVIII zwyczajnej i XXIX nadzwyczajnej sesji bez odczytania.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od XXVII zwyczajnej sesji.
 5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od XXVII zwyczajnej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy wyrażającej zgodę na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta              i Gminy Szczawnica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
 12. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za rok 2020.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                  (-) Kazimierz Zachwieja

 

UWAGA:
Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, sesja odbędzie się w trybie zdalnym – online.
Tematy i sprawy kierowane do Rady Miejskiej można zgłaszać na bieżąco, bezpośrednio do radnych lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.