Wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

PORZĄDEK OBRAD
  wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, w dniu 1 lutego 2021 roku, godzina 15:00. Posiedzenie odbędzie się w systemie zdalnym – online.

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:
 • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,
 • w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym,
 • w sprawie  uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Szczawnicy wyrażającej zgodę na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.  
 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

Tagi