Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 18.02.2021

PORZĄDEK OBRAD
posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 lutego 2021 roku, o godzinie 15.00, w systemie zdalnym (telekonferencji).

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza wydatkowania środków w dziale 851 Ochrona zdrowia, ze szczególnym   
    uwzględnieniem zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania
    narkomanii, za rok 2020.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi