Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18.02.2021

PORZĄDEK OBRAD

                        posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 18 lutego 2021 roku,

                        o godzinie 16.00, w systemie zdalnym (telekonferencji).

 

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie skargi skierowanej do Rady Miejskiej.

4. Rozpatrzenie petycji nr 1/2021 skierowanej do Rady Miejskiej.

5. Sprawy bieżące.

6. Zakończenie posiedzenia.

Tagi