Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 18.03.2021

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 18.03.2021

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 marca 2021 roku, o godzinie 15.00. Posiedzenie odbędzie się w systemie zdalnym (telekonferencji).


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza realizacji dochodów majątkowych w roku 2020.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.

 

Tagi