Informacja dla firm z branży gastronomicznej w sprawie zwolnienia z części opłaty koncesyjnej za alkohol

Informacja dla firm z branży gastronomicznej w sprawie zwolnienia z części opłaty koncesyjnej za alkohol


W związku z długoterminowymi ograniczeniami spowodowanymi stanem pandemii, które uniemożliwiają przedsiębiorcom z branży gastronomicznej prowadzenie działalności gospodarczej, a tym samym korzystanie z posiadanych przez nich zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, Rada Miejska
w Szczawnicy przyjęła w dniu 01 marca br. uchwałę, która określa zasady zwolnienia z części ww. opłat firmy prowadzące punkty sprzedaży na terenie gmin. Zwolnienie obejmować będzie II ratę opłaty przewidzianej na 2021 rok lub zwrot 1/3 części jednorazowej wpłaty dokonanej do 31 stycznia 2021 roku. Podstawą prawną do dokonania ww. zwolnienia są: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wszyscy zdajemy sobie sprawę w jak trudnej sytuacji znajdują się właściciele lokali gastronomicznych. Pomimo nałożonych przez rząd ograniczeń – wynikających z pandemii COVID-19 dotyczących barku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej – przedsiębiorcy zobligowani są przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w ściśle określonych terminach. W tej sytuacji każda pomoc finansowa okazana ze strony samorządu, mająca na celu zachowanie ciągłości działalności gospodarczej w branży gastronomicznej oraz utrzymanie zatrudnienia – jest istotnym wsparciem – mówił Burmistrz Grzegorz Niezgoda.
Przedmiotowa uchwała wejdzie w życie 23 marca br.

 

Uchwała NR XXXI/224/2021 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY (plik do pobrania)

 

Formularz wniosku (plik do pobrania)

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (plik do pobrania)

 

 

 

Tagi