XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska w Szczawnicy informuje Mieszkańców Szczawnicy, że w dniu 12 kwietnia 2021 r., o godz. 16:30 odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI zwyczajnej sesji bez odczytania.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od XXXI zwyczajnej sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od XXXI zwyczajnej sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica „Szczawnica I”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica „Szczawnica 2”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Szczawnica na lata 2021 – 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotarskiemu na dofinansowanie zadania: zastosowanie radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
17. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja


UWAGA:
Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, sesja odbędzie się w trybie zdalnym – online.


Tematy i sprawy kierowane do Rady Miejskiej można zgłaszać na bieżąco, bezpośrednio do radnych lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Tagi