Informacja

Szczawnica, 8 kwietnia 2021 r.


Znak:RIOŚ.6845.9.2021.JP


INFORMACJA


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej część działki ewid. Nr 1467/10 położonej w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej  został zakończony wynikiem pozytywnym.
- osób dopuszczonych do przetargu–1
- osób niedopuszczonych do przetargu–0
- cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła-45 000,00  zł + Vat rocznie
- najwyższy osiągnięty  w przetargu roczny czynsz dzierżawny nieruchomości–45 450,00 zł + Vat
- dzierżawca–Pan Robert Trzęsała
Informacje wywieszono na okres od 08.04. 2021 r. do 15.04.2021 r.