XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska w Szczawnicy informuje Mieszkańców Szczawnicy, że w dniu 5 maja 2021 r., o godz. 15.45 odbędzie się XXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej.


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII zwyczajnej sesji bez odczytania.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od XXXII zwyczajnej sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od XXXII zwyczajnej sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Szczawnica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja

 

UWAGA:
Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19, sesja odbędzie się w trybie zdalnym – online.
Tematy i sprawy kierowane do Rady Miejskiej można zgłaszać na bieżąco, bezpośrednio do radnych lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

Transmisja sesji - online

Tagi