Informacja

Szczawnica,  19 kwietnia 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 19 kwietnia 2021 r.  do 10 maja 2021 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :
I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy
1. część działki ewid. nr  43 o powierzchni 0.6930 ha położonej w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres  3 lat
2. część działki ewid. Nr 227 o powierzchni 0.0900 ha położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
3. część działki ewid. Nr 1151/2 o powierzchni 0.0460 ha położonej w Szczawnicy przy Alei Parkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej na okres 1 roku
4. działkę ewid. Nr 4819/1 o powierzchni 0.1100 ha położoną w Szczawnicy przy ul. Szlachtowskiej z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
5. część działki ewid. Nr 252 o powierzchni 0.2400 ha położonej w Jaworkach przy ul. Biała Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
6. część działki ewid. Nr 530/13 o powierzchni 0.0032 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat
7. część działki ewid. Nr 2604/1 o powierzchni 0.0210 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej z przeznaczeniem na cele składowe na okres 3 lat
8. część działki ewid. Nr 530/22 o powierzchni 0.0009 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres od 01.05.2021 r. do 30.09.2021 r.
9. część działki ewid. Nr 1917/246 o powierzchni 0.0015 ha położonej w Szczawnicy osiedle Dwudziestolecia z przeznaczeniem na miejsce postojowe na okres 3 lat
10. działkę ewid. Nr 182 o powierzchni 0.0353 ha położoną w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
11. działkę ewid. Nr 528/17 o powierzchni 0.0059 ha położoną w Szczawnicy przy ul. Flisackiej z przeznaczeniem na zieleniec przydomowy na okres 3 lat
12. działkę ewid. Nr 537/2 o powierzchni 0.0094 ha położoną w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej na lokalizacje stacji trafo na okres 3 lat
II. najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy
1. lokal o powierzchni użytkowej 8,78 m2 wraz z ½ korytarza o powierzchni 4,75 m2 oraz wc o powierzchni 3,36 m2 znajdujący się na parterze w budynku przy ul. Szalaya 84 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej   na okres 3 lat
2. lokal o powierzchni użytkowej 10,02 m2 wraz z ½ korytarza o powierzchni 4,75 m2 oraz wc o powierzchni 3,36 m2 znajdujący się na parterze w budynku przy ul. Szalaya 84 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat.