Informacja

Szczawnica,  02 czerwca 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 02 czerwca 2021 r. do 23 czerwca 2021 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :
I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy
1. część działki ewid. Nr  530/6 o powierzchni 0.0132 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Pienińskiej z przeznaczeniem na zieleniec przydomowy na okres 3 lat
2. część działki ewid. Nr 39/2 o powierzchni 8.7830 ha położonej w Szlachtowej
z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
3. działkę ewid. Nr 429/2 o powierzchni 0.3991 ha położoną w Szlachtowej przy ul. Sielskiej z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat
4. działkę ewid. Nr  176 o powierzchni 0.2846 ha położoną w Jaworkach  przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na cele składowe na okres 3 lat