Przejdź do stopki

Przebudowa drogi Aleja Parkowa nr 364893K na odcinku w km 0+000 do 0+290 w Szczawnicy

Treść

Zadanie: Przebudowa drogi Aleja Parkowa nr 364893K na odcinku w km 0+000 do 0+290 w Szczawnicy ujętego na ostatecznej liście zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w województwie małopolskim oraz w związku z Porozumieniem w sprawie określenia warunków dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych zadań powiatowych i zadań gminnych oraz zadań mostowych w województwie małopolskim nr 6 z dnia  07 maja 2019 r.. Nr zadania 169

Wartość zadania: 309.150,15 zł  Dofinansowanie ogółem wynosi: 154.575,00 zł  Wkład własny: 154.575,15 zł

Rozpoczęto 02.11.2020 r.

Zakończenie 30.10.2021 r.

Oddanie do użytku 29.12.2021 r.