Przejdź do stopki

XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Treść

RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY informuje Mieszkańców Szczawnicy, że w dniu 6 września 2021 r, o godz. 16:45 odbędzie się XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji bez odczytania.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od XXXVI sesji zwyczajnej.
 5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od XXXVI zwyczajnej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi na Uchwałę Rady Miasta Szczawnica Nr XVII/100/2004 z dnia 26 lipca 2004 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica. 
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja   

UWAGA:
Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

Tematy i sprawy kierowane do Rady Miejskiej można zgłaszać na bieżąco, bezpośrednio do radnych lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.