Diagnoza problemów społecznych

Szanowni Państwo,

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, że w związku z podjętymi pracami nad opracowaniem Diagnozy Problemów Społecznych, przeprowadzone zostaną na terenie Miasta i Gminy Szczawnica badania ankietowe obejmujące podstawowe problemy społeczne związane z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych.

 

Opracowana Diagnoza Problemów Społecznych wykorzystana zostanie w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Szczawnica na 2022 rok, a także pozwoli określić priorytety i działania na kolejne lata.

W tym celu zdecydowano się na przeprowadzenie komplementarnych badań, które zrealizowane zostaną wśród trzech grup respondentów: dorosłych mieszkańców gminy, uczniów klas V-VIII oraz sprzedawców posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

 

Badania prowadzone będą przez upoważnioną firmę Oficyna Profilaktyczna z Krakowa za pośrednictwem portalu www.webankieta.pl.

W przypadku sprzedawców posiadających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, ankieta zostanie przeprowadzona telefonicznie.

 

Mając na względzie charakter planowanych działań prosimy o udział w przedmiotowych badaniach.

 

ANKIETA MIESZKAŃCY

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

Link do ankiety: https://szczawnicamiesz.webankieta.pl/

Tagi