Przejdź do stopki

XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Treść

RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY informuje Mieszkańców Szczawnicy, że w dniu 30 września 2021 r, o godz. 16:30 odbędzie się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII zwyczajnej sesji bez odczytania.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od XXXVII sesji zwyczajnej.
 5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od XXXVII zwyczajnej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Szczawnica.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017 – 2023 – aktualizacja wrzesień 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na konsolidację części zadłużenia Miasta i Gminy Szczawnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja

UWAGA:

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

Tematy i sprawy kierowane do Rady Miejskiej można zgłaszać na bieżąco, bezpośrednio do radnych lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.