Informacja

Szczawnica,  05 października 2021 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od  05 października 2021 r do   26 października  2021 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta
i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :
I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy
działki ewid. Nr  48 i 49 o powierzchni 2.0861 ha położonej w Jaworkach przy ul.  Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres  3 lat.

 

Tagi