Informacja

Szczawnica, 25 listopada 2021 r.

Znak:RIOŚ.6840.1.8.2021.JP


INFORMACJA      

        
Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działki  ewid. Nr 211/14 o powierzchni 0.0874 ha położoną w Jaworkach przy ul. Biała Woda, ogłoszony na dzień  17 listopada 2021 r został zakończony wynikiem pozytywnym.
- osób dopuszczonych do przetargu – 3
- osób niedopuszczonych do przetargu – 0
- cena wywoławcza  wynosiła  -  152 000,00  zł + Vat
- najwyższa osiągnięta w przetargu cena nieruchomości  –  153 520,00 zł + Vat
- nabywca – Katarzyna Niepolska i Sebastan Niepolski

Informację wywieszono na okres od 25.11.2021r.do 02.12.2021r.

Tagi