Przejdź do stopki

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20.12.2021

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20.12.2021

Treść

Porządek obrad posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 grudnia 2021 roku, o godzinie 15.30, w siedzibie Rady Miejskiej.

 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie skargi skierowanej do Rady Miejskiej.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.