Informacja

Szczawnica, 28 grudnia 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 28 grudnia 2021 r do 18 stycznia 2022 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:
I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy
1. część działki ewid. Nr  1917/156 o powierzchni 0.0012 ha położonej w Szczawnicy osiedle Połoniny z przeznaczeniem na miejsce postojowe na okres  3 lat
2. część działki ewid. Nr  1917/156 o powierzchni 0.0012 ha położonej w Szczawnicy osiedle Połoniny z przeznaczeniem na miejsce postojowe na okres  3 lat
3. działkę ewid. Nr 1220/12 o powierzchni 0.0111 ha położoną w Szczawnicy przy ul. Głównej zabudowanej kioskiem handlowo usługowym z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo usługowej na okres 3 lat
II. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy
1. działka ewid. Nr 227/5 o powierzchni 0.0083 ha położona w Jaworkach przy ul. Biała Woda