Przejdź do stopki

Oświadczenia i opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Treść

Oświadczenia i opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica przypomina, że zgodnie z art. 111 ustawy  z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) z dniem 31 stycznia 2022 r. upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2021 w danym punkcie sprzedaży oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2022.

 

Uzupełnione oświadczenie należy złożyć w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica (pokój nr 110, I piętro) celem naliczenia należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym.

Oświadczenie za 2021 rok (.docx)

Oświadczenie za 2021 rok (.pdf)