Przejdź do stopki

XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej 28.02.2022 r. 16:30

XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej 28.02.2022 r. 16:30

Treść

Rada Miejska w Szczawnicy informuje Mieszkańców Szczawnicy, że w dniu 28 lutego 2022 r., o godz. 16:30,  w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII zwyczajnej sesji bez odczytania.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od XLIII zwyczajnej sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od XLIII zwyczajnej sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica  w trybie bezprzetargowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w 2022 roku”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miejsko Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy oraz nadania jej Statutu, a także zmiany Uchwały w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Szczawnica uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
17. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja


UWAGA:
Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Tematy i sprawy kierowane do Rady Miejskiej można zgłaszać na bieżąco, bezpośrednio do radnych lub na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.