Przejdź do stopki

Dokonano odbioru końcowego zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Droga dojazdowa: Staszowa

Treść

Dnia 26.10.2022 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych: Droga dojazdowa: Staszowa nr działki: dz. ew. nr.: 5487 obr. 1, dz. ew. nr. 976 obr. 3 o długości 160mb." dotowanego ze środków budżetu województwa małopolskiego stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2022 zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 712/22 z dnia 10.05.2022 roku.

 

Długość łączna modernizowanego odcinka wynosi 160mb, szerokość 2,70m. Wykonano nawierzchnię na długości 160mb z płyt betonowych wielootworowych, podwójnie zbrojonych o wymiarach 90x60x10cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z poboczami.
Łączna wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 113 120,00zł brutto.

 

Kwota dotacji Województwa Małopolskiego: 50 000,00zł.