Przejdź do stopki

Stawki podatkowe, opłaty na rok 2023

Treść

Wysokość stawek podatku od nieruchomości   (.pdf)
UCHWAŁA NR LIII/389/2022 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
BIP   |  BAW  |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

 

Aktualne wzory informacji i deklaracji podatkowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny) wraz z załącznikami obowiązujące dla zdarzeń od 1.07.2019 r. znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/


Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (.pdf) 
Uchwała nr LIII/392/2022 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
BIP   |    BAW   |    Dziennik Urzędowy WM  

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr XL/284/2021 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
BIP   |   BAW   |   Dziennik Urzędowy WM

Deklaracja DOK-1   (do pobrania .doc)

 


Opłata uzdrowiskowa  (.pdf)
Uchwała nr LIII/390/2022 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej
BIP


Opłata miejscowa    (.pdf)
Uchwała Nr LIII/391/2022 w sprawie opłaty miejscowej
BIP   |  BAW   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

Miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową   (.pdf)
Uchwała XII/85/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową
BIP   |  BAW   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM


Wysokość stawek podatku od środków transportowych   (.pdf)   NOWA UCHWAŁA
Uchwała Nr LVI/389/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
BIP   |  BAW  |  Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

 



Opłata targowa

Uchwała nr L/374/2022 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 września 2022 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/338/2022 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty targowej.

BIP   |   BAW  |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM

 

Uchwała nr XLVI/338/2022 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty targowej.

BIP   |   BAW  |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM


Uchwała Nr XXVII/206/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
BIP   |   BAW  |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM
 



Opłata od posiadania psów   (.pdf)
Uchwała Nr XXIX/179/2012 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012 r.
BIP   |  BAW  |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM
 



Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę   (.pdf) 
U
BIP   |  BAW  |  Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacji
 



Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków   (.pdf) 
U
BIP    |  BAW  |  Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacji
 



Stawki za drewno w Lasach Mienia Miejskiego - Zarządzenie 120.6.2022 zmieniające Zarządzenie nr 120.46.2021   (.pdf)

Zarządzenie nr 120.6.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie stawek za drewno w Lasach Mienia Miejskiego Miasta i Gminy Szczawnica.
BIP   |   Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacji

 

 


Stawki czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne  (.pdf)  

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.OW.10.2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZAWNICA z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne.
BIP  |   BAW    |    Elektroniczny Dziennik Urzędowy WM - nie podlega publikacji