Przejdź do stopki

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Treść

PORZĄEK OBRAD
posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, w dniu 18 stycznia 2023 roku, godzina 14.00, siedziba Rady Miejskiej.

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie skargi.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zakończenie posiedzenia.